Şirketimiz Öncelikle insan ve Çevreye saygı ile yola çıkmıştır. Bu bağlamda bu ilkeleri benimsemesi maksadı ile çevre, iş güvenliği ve sağlığı konusunda çalışanlarımız sürekli bilinçlendirilmektedir.

Çevre, iş güvenliği ve sağlığı kapsamında yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, yönetmelik, düzenlemelere uymak Beyaz Yapının ana şirket politikasıdır. Çevre, iş güvenliği ve sağlığı koruma kapsamında teknolojik gelişmeleri sürekli takip edip şirketimiz bunları kendi bünyesinde uygulamaktadır.